Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna decembrie 2018

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna decembrie 2018

INDUSTRIE

1. Producţia industrială realizată

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna decembrie  2018, comparativ cu luna noiembrie 2018, a fost  mai mică  cu 23,72%.

Au avut loc scăderi  determinate de realizarea unor producţii mai mici înmajoritatea grupelor industriale: industria bunurilor intermediare (-23,86%) , în industria bunurilor de capital (-40,46%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 5,52 %), industria bunurilor de uz curent (-24,43%)

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna noiembrie  2018 în industria  energetică  (+ 5,29%)

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna decembrie  2017, producţia industrială (serie brută) realizată în luna decembrie 2018  a fost cu 4,11% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria bunurilor de capital (+17,04%) şi industria bunurilor de uz curent (+28.06 %)

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în luna decembrie 2018 în industria energetică (+24,80%)  şi  industria bunurilor intermediare (+13,63% ) care  au fost mai mari decât producţia realizată în luna decembrie 2017.

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.XII.2017

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-decembrie din anul 2018 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2017 cu 3,68%, datorită scăderilor  înregistrate în industria bunurilor de uz curent (- 19,56%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (-12,8%) .

2.Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna decembrie  2018, a fost cu 37% mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna noiembrie 2018, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare  (-37,1%).

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna decembrie  2018, a fost cu 8,8% mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii  producţiei realizate în industria extractivă.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.XII.2017

În perioada ianuarie-decembrie din anul 2018, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 4,6% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie –  decembrie  2018 a fost realizată în proporţie de 52,1% pe piaţa internă şi 47,9% pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 13,97% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 4,83% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 26,82% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 54,38% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

3.COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.10.2017

În perioada 1.I.-31.10.2018, exporturile FOB au însumat 372162 mii Euro, mai mari 1,7 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 364484 mii Euro, mai mari cu  5,5 % faţă de perioada 1.I.-31.10.2017.

Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.-31.10.2018 se cifrează la 7678 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-31.10.2018   s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (44,60 %),  Mijloace şi materiale de transport  (16,04%), Metale comune si articole din acestea (17,23%).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (29,09%), Maşini, aparate şi echipamente electrice (13,63 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (13,01%),

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna octombrie  2018 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna septembrie  2018  cu  3383 mii Euro (+8,36%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 5691 mii Euro (+14%) faţă de luna anterioară.

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna octombrie  2018, exporturile FOB au fost mai mari   cu 1013 mii  Euro (-2,50 %) faţă de luna octombrie  2017, iar importurile CIF au fost mai mari  cu 2313  mii Euro (+6%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 4.TURISM

În luna decembrie 2018, în activitatea de turism au funcţionat 154 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2424 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5176.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna decembrie 2018 a fost de 158986 locuri-zile, cu 2,0% mai mare  faţă de aceeaşi lună a anului 2017.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (36,4%), urmate de hoteluri  (33,4%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 30,2%.

În luna decembrie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 12,2%, iar  înnoptările au înregistrat creşteri  cu  0,2%.

Sosirile turiştilor români în luna decembrie 2018 au reprezentat 96,7% din numărul total de sosiri (faţă de 96,6% în luna decembrie 2017), în timp ce sosirile turiştilor străini  au reprezentat 3,3% (faţă de 3,4% în luna decembrie 2017).

Comparativ cu luna decembrie 2017, numărul sosirilor turiştilor români a fost în scădere cu 12,1%, iar numărul sosirilor turiştilor străini  a fost în scădere cu 17,0%.

Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 1,2% în luna decembrie 2018 faţă de luna decembrie 2017, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat scăderi  cu 23,5%.

În luna decembrie 2018, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 37,2% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 30,7% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 66,0%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna decembrie 2018, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (22,4% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna decembrie 2018). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (21,8% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (11,1% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (10,9% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, a fost de 1,8 zile/turist atât  pe total turişti cât şi la turiştii români  şi la turiştii străini.

Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (93,4%). Din statele Uniunii Europene s-a înregistrat un procent de  49,3% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ.

Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (52,4%), urmat de hotelurile de 4 stele (26,1%).  În luna decembrie 2018, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (24,6% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Italia (15,9%), Ucraina (12,7%), Germania (8,3%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna decembrie 2018, de 14,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,3 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna decembrie 2017.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

5.Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii decembrie 2018 era de 86202 persoane, în scădere cu 309 persoane faţă de luna noiembrie 2018 şi în creştere cu 2601 persoane faţă de luna decembrie 2017. Din totalul salariaţilor, 3624 persoane (4,2%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30651 persoane (35,6%) lucrau în industrie şi construcţii, iar  51927 persoane (60,2%) lucrau în servicii.

 6.Câştiguri salariale

 Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna decembrie  2018 a fost de  4938 lei/salariat, cu  6 % mai mare  decât în luna noiembrie 2018, iar cel net de 2957 lei/salariat, în creştere   cu 165 lei (+ 5,9%) faţă de luna noiembrie 2018.

În luna decembrie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului slarial mediu net a fost mai mare decât în luna noiembrie 2018, ca urmare a acordării în lunile precedente de premii ocazionale  (prime trimestriale, anuale,  pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu ), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat  realizărilor de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte/proiecte ) , cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

Scăderile  câştigului salarial mediu net faţă de  luna precedentă s-au datorat  acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) . De asemenea, scăderile  salarialor  medii nete din luna noiembrie au fost cauzate de a nerealizările de producţii ori încasărilor mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

În sectorul bugetar[1] s-au înregistrat  creşteri  ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţia publică (+0,3%), învăţământ (+2,4 %), sănătate şi asistenţă socială (+1,8%).

Indicele câştigului salarial real a fost de 105,7%  pentru luna decembrie  2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 210,1 %, cu 11,4 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna  noiembrie  2018.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de3782 /salariat, iar cel net de 2251 lei/salariat, fiind cu 6,35 % mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna noiembrie  2018.

INDICATORI SOCIALI

  1. Mişcarea naturală a populaţiei

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna decembrie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 340, fiind cu 35 născuţi-vii mai mare faţă de luna noiembrie 2018 şi cu 36  născuţi-vii mai mare decât în luna decembrie   2017.

Numărul deceselor (707) a fost mai mare faţă de luna noiembrie 2018  cu 160 şi cu 115 mai mare decât numărul deceselor din luna decembrie  2017.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la -242  în luna noiembrie 2018 la -367  în luna  decembrie 2018.

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna decembrie 2018, numărul căsătoriilor a fost de 105, mai mare  decât în luna noiembrie 2018 cu 7 şi cu 16 mai mare  comparativ cu luna decembrie 2017.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 34, cu 217  mai mic faţă de luna noiembrie 2018 şi cu 8 mai mic faţă de luna decembrie 2017.

  1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna decembrie 2018 , a fost de 50, fiind mai mic  cu 32 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna noiembrie  2018 şi cu 5 mai mare decât numărul autorizațiilor de construire eliberate în luna decembrie 2017.

info12_Neamt_2018

Lasă un răspuns