PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA AUGUST 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA AUGUST 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE 

 1. Producţia industrială realizată

 Indicii producţiei industriale

AUGUST 2022 faţă de: 1.I.-31.VIII.2022

faţă de

1.I.-31.VIII.2021

IULIE 2022 AUGUST 2021 Media lunară
Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

97,51 93,59 91,83 98,47
industria bunurilor intermediare 99,07 87,55 89,40 94,09
industria bunurilor de capital 103,54 122,09 98,88 102,85
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 109,57 61,83 70,62 67,27
industria bunurilor de uz curent 91,92 110,01 99,63 115,21
industria energetică 102,97 83,48 84,00 89,51

1.1  Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna August 2022, comparativ cu luna Iulie 2022, a fost  mai mică cu  2,49 %.

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna Iulie 2022 în: industria bunurilor intermediare (- 0,93 %) și industria bunurilor de uz curent (- 8, 08 %) .

Au avut loc creșteri în : industria bunurilor de capital (+3,54 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+9,57%) și industria energetică (+2,97 %)

1.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna August 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna August 2022 a fost cu 6,41 %  mai mică.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari în: industria bunurilor de capital (+ 22,09%) și industria bunurilor de uz curent (+ 10,01 %) .

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna August 2022 față de luna August 2021 în : industria bunurilor intermediare (- 12,45 %), industria energetică (-16,52 %), și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 38,17%)

1.3  Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.VIII.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-august din anul 2022 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 1,53 %, datorită scăderii înregistrate în: industria bunurilor intermediare (- 5,91%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 32,73 %), și industria energetică (- 10,49%).

S-au înregistrat creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-August 2022 față de perioada Ianuarie-August 2021 în : industria bunurilor de capital (+ 2,85 % ) și industria bunurilor de uz curent (+ 15,21 %) .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

 

August 2022 faţă de:

1.I.-31.VIII.2022

faţă de

1.I.-31.VIII.2021

Iulie 2022 August 2021
Total industrie 105,5 134,3 127,1

2.1  Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna August 2022, a fost cu 5,5 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Iulie 2022, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare  (+5,04 %) și în indistria extractivă (+18,8 %).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

August 2022
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 83,1
capital străin 16,9

 

2.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna August 2022 , a fost cu 34,3 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșteriii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+34,8 %).

2.3  Comparaţie cu perioada 1.I.-31.VIII.2021

În perioada ianuarie-august din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 27,1

% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-august 2022 a fost realizată în proporţie de 52,9 % pe piaţa internă şi 47,1 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,30 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 4,04 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 37,50 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 58,16 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL

 • Comparaţie cu perioada 01-30.06.2021

În perioada 1.01.-30.06.2022, exporturile FOB au însumat 295407 mii Euro, mai mari cu 29,12 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 345269 mii Euro, mai mari cu 33,05 % faţă de perioada 1.01.-30.06.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 30.06.2022 se cifrează la – 49862 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 30.06.2022 s-au înregistrat la: Textile si  articole din textile (32,95 %), Mijloace şi materiale de transport (18,18 %), Metale comune si articole din acestea (16,77 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (23,08 %), Metale comune si articole din acestea (16,94 %) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (16,60%).

 

3.2  Comparaţie cu luna precedentă 

În luna iunie 2022 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna mai 2022 cu 1348 mii Euro ( -2,52 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 13462 mii Euro ( -18,34 %) faţă de luna anterioară.

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

 În luna iunie 2022, exporturile FOB au fost mai mari cu 8590 mii Euro (+ 16,50 %) faţă de luna iunie 2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 14186 mii Euro (+ 23,66 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

4.    TURISM 

În luna august 2022, în activitatea de turism, au funcţionat 331 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2786 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6598.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna august 2022 a fost de 203987 locuri-zile, cu 1,4% mai mare faţă de luna august 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (34,3%), urmate de hoteluri (27,8%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 37,9%.

În luna august 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 1,7%, iar înnoptările au înregistrat creșteri cu 5,3%.

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna august 2022 comparativ cu luna august 2021  

Sosiri Innoptări
 

August 2022 (număr)

 

August 2021 (număr)

August 2022 faţă de august 2021

(%)

 

August 2022 (număr)

 

August 2021 (număr)

August 2022 faţă de august 2021

(%)

Total 40543 41261 98,3 78456 74506 105,3
Turişti români 38873 40205 96,7 75244 72772 103,4
Turişti străini 1670 1056 158,1 3212 1734 185,2

În luna august 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în pensiunile agroturistice (într-un procent de 35,4% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în hoteluri (într-un procent de 31,6% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 61,4%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna august 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 21,8% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (24,1% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna august 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (18,5% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (9,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Bicaz (8,7% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al cincilea localitatea Târgu Neamț (7,5% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât pe total turişti cât și la turiştii români și la turiştii străini a fost de 1,9 zile/turist.

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor

în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna august 2022 

 

Tipuri de structuri de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 40543 38873 1670 78456 75244 3212 1,9 1,9 1,9
Hoteluri 12827 11664 1163 27940 25427 2513 2,2 2,2 2,2
Hosteluri 1882 1778 104 5553 5449 104 3,0 3,1 1,0
Moteluri 2465 2392 73 3553 3444 109 1,4 1,4 1,5
Vile turistice 1322 1305 17 2335 2296 39 1,8 1,8 2,3
Cabane turistice 2507 2507 2738 2738 1,1 1,1
Pensiuni turistice 2646 2538 108 4031 3867 164 1,5 1,5 1,5
Pensiuni agroturistice 14336 14172 164 24794 24579 215 1,7 1,7 1,3
Campinguri 9 3 6 9 3 6 1,0 1,0 1,0
Popasuri turistice 64 64 104 104 1,6 1,6
Bungalouri 221 212 9 324 288 36 1,5 1,4 4,0
Tabere de elevi și preșcolari 495 495 3276 3276 6,6 6,6
Căsuțe turistice 1569 1568 1 3479 3478 1 2,2 2,2 1,0
Spații de cazare pe nave 200 175 25 320 295 25 1,6 1,7 1,0

 Din cei 1670 vizitatori străini, 1483 provin din ţări situate în Europa.

În luna august 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Spania (16,3% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Polonia (9,2%), Republica Moldova (9,1%), Ucraina (8,9%), Germania (8,6%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna august 2022, de 38,5% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,5 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna august 2021.

În luna august 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 48 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 382 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 777.

Sosirile şi înnoptările în apartamente și camere de închiriat, în luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 

Sosiri Innoptări
 

August 2022 (număr)

 

August 2021 (număr)

August 2022 faţă de august 2021

(%)

 

August 2022 (număr)

 

August 2021 (număr)

August 2022 faţă de august 2021

(%)

Total 4627 4940 93,7 7716 8408 91,8
Turişti români 4445 4757 93,4 7429 7979 93,1
Turişti străini 182 183 99,5 287 429 66,9

 Sosirile în apartamente și camere de închiriat înregistrate în  luna august 2022 au însumat 4627 persoane, în  scădere cu 6,3% faţă de cele din luna august 2021. Din numărul total de sosiri, în luna august 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 96,1%, în timp ce turiştii străini doar 3,9%.

Pe localități, în luna august 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Alexandru cel Bun (968 persoane), Ceahlău (873 persoane), Bicaz (694 persoane) și Piatra Neamț (531 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna august 2022 au însumat un număr de 7716, în scădere cu 8,2% faţă de cele din luna august 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna august 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 96,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 3,7%.

IMPORTANT!

Informaţiile pentru luna august 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României. 

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

5. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii august 2022 era de 90665 persoane, mai mic cu 15 persoane faţă de luna iulie 2022 şi în creștere cu 2824 persoane faţă de luna august 2021. Din totalul salariaţilor, 3494 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32061 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55110 persoane (60,79%) lucrau în servicii.

6.  Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna August 2022 a fost de 6348 lei/salariat, cu 57 lei (-0,9%) mai mic decât în luna Iulie 2022, iar cel net de 3933 lei/salariat, în scădere cu 42 lei(-1,1%) faţă de luna Iulie 2022.

În luna august 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic1, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu  luna  iulie  2022,  ca  urmare  a  acordării  în  lunile  precedente  de  prime  ocazionale  (prime trimestriale, semestriale, anuale ori pentru  performanțe  deosebite),  drepturi  în  natură  şi  ajutoare  băneşti,  sume  din  profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial  mediu  net  au  fost  determinate de nerealizările de producție, încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 15,6% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior;
 • între 4,0% și 8,5% ȋn tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea produselor textile, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • între 2,0% și 4,0% ȋn alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea băuturilor, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, alte activităţi extractive, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor.

Creșterile câștigului salarial mediu net în luna august 2022 față de luna iulie 2022 au fost determinate de acordarea de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna august au fost mai mari comparativ cu luna iulie, ca urmare a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 11,8% ȋn telecomunicaţii;
 • între 2,0% și 6,0% ȋn fabricarea produselor din tutun, activităţi de servicii anexe extracţiei, industria metalurgică, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, transporturi pe apă, fabricarea de mobilă;
 • între 1,0% și 1,5% ȋn hoteluri şi restaurante, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice,transporturi aeriene, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tranzacţii imobiliare, industria alimentară, activităţi de poștă şi de curier.

În sectorul bugetar2, în luna august 2022, s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn administraţia publică (-1,1%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (-0,2%). În învăţământ, câştigului salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă (+0,6%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4920 /salariat, iar cel net de 3058 lei/salariat, fiind mai mare cu 1,27 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna iulie 2022.

 

7.    ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii August 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 5471 persoane, din care 2451 (44,79%) femei.

La sfârşitul lunii August 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 15 persoane mai mic faţă de luna Iulie 2022. Din numărul total al şomerilor, 4611 persoane (84,21 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii august 2022, era de 2,44 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii august 2022 de 3,64 % (3,03 % în iulie 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,6 %, un număr de 11 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,53 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,49 %, în zona Roman de 1,28 %, în zona Poiana Teiului de 2,82 % , în zona Bicaz de 1,79 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,19 %.

 

INDICATORI SOCIALI

 1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna August 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 424, fiind cu 54 născuţi-vii mai mare faţă de luna Iulie 2022 şi cu 98 născuţi-vii mai mare decât în luna August 2021.

Numărul deceselor (525) a fost mai mare faţă de luna Iulie 2022 cu 30 şi cu 4 mai mare decât numărul deceselor din luna August 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la – 125 în luna Iulie 2022 la -101 în luna August 2022.

Nupţialitate şi divorţialitate 

În luna August 2022, numărul căsătoriilor a fost de 554, mai mare decât în luna Iulie 2022  cu 34 şi mai mic cu 114  faţă de numărul căsătoriilor din luna August 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 38, cu 20 mai mic faţă de luna Iulie 2022 şi cu 17 mai mic faţă de luna August 2021.

 

9.  CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna August 2022, a fost de 88, fiind mai mare cu 9 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Iulie 2022 şi cu 35 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în August 2021 .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna August 2022 a fost înmatriculată o singură societate comercială cu participare străină la capitalul social subscris.

11.  Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna August 2022 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum în luna August 2022

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.08.

Iulie 2022       August 2021      2022 2021
TOTAL 100,56 115,32 1,4 0,6
Mărfuri alimentare x) 101,82 118,22 1,7 0,4
Mărfuri nealimentare 99,81 115,98 1,4 0,8
Servicii 100,37 108,26 0,7 0,3

x) inclusiv băuturi

 

Scăderea cu 0,19 % faţă de luna Iulie 2022 la grupa mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de  scăderea preţurilor , cele mai semnificative fiind la:

 • combustibili -2,28

S-au înregistrat creșteri faţă de luna Iulie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • cărți, ziare, reviste +0,88
 • alte mărfuri nealimentare +0,79
 • energie electrică*** +0,77

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu 1,82 %, pe total grupă.

S-au înregistrat preţuri mai mari faţă de luna Iulie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • zahăr  +9.90
 • lapte-total +5.03
 • unt +6.81

S-au înregistrat scăderi faţă de luna Iulie 2022 la :

 • alte legume și conserve de legume – 1,18
 • fructe proaspete -1,32

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,37%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

 • transport aerian +23,89
 • apă, canal, salubritate +1,26

S-au înregistrat scăderi la:

 • poștă și telecomunicații -0,56

 

 

Lasă un răspuns