PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA AUGUST 2021

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA AUGUST 2021

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA AUGUST 2021

 INDUSTRIE

 1.Producţia industrială realizată

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna August  2021, comparativ cu luna Iulie  2021, a fost  mai mare  cu 3,51 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Iulie 2021  în: industria bunurilor intermediare (+6,46 %) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+ 16,04 %).

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor de uz curent (-6,67%), industria bunurilor de capital (-3,93%) și în industria energetică (- 24,58 %).

 1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna august 2020, producţia industrială (serie brută) realizată în luna august 2021 a fost cu 12,58 % mai mare.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari în: industria bunurilor intermediare (+18,99 %), în industria energetică (+22,96 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+84,33 %)

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna august 2021 față de luna august 2020 în :  industria bunurilor  de capital (-2,28% ) și industria bunurilor de uz curent (-14,05%).

 1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.VIII.2020

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-august din anul 2021 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2019 cu 18,17 %, datorită creşterilor înregistrate în: industria energetică (+25,30 %), industria bunurilor intermediare (+26,86%), industria bunurilor de capital (+25,76%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+61,61% ).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în industria bunurilor de uz curent (-13,12 %)

 2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna august 2021, a fost cu 12,7% mai mic faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna iulie 2021 , datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (- 13,0%).

 2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna august 2021 , a fost cu 15,9 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare .

 2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.VIII.2020

În perioada ianuarie-august din anul 2021, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu

20,9% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-august 2021 a fost realizată în proporţie de 54,2% pe piaţa internă şi 45,8 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,46 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,29 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 40,18 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 56,06 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL

 3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.06.2020 

În perioada 1.I.-30.06.2021, exporturile FOB au însumat 209014 mii Euro, mai mari cu 24,75 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 231630 mii Euro, mai mari cu 23,07 % faţă de perioada 1.I.-30.06.2020.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 30.06.2021 se cifrează la -22616 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 30.06.2021 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (36,69 %), Mijloace şi materiale de transport (22,50 %), Metale comune si articole din acestea (10,52 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (27,13 %), Maşini, aparate şi echipamente electrice (15,64 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (17,19%).

3.2  Comparaţie cu luna precedentă 

În luna iunie 2021 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna mai 2021 cu 10301 mii Euro ( + 23,73%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 4557 mii Euro (+9,92%) faţă de luna anterioară.

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent 

În luna iunie 2021, exporturile FOB au fost mai mari cu 13398 mii Euro (+30,87%) faţă de luna iunie 2020, iar importurile CIF au fost mai mari cu 17714 mii Euro (+38,58%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

4.    TURISM 

În luna august 2021, în activitatea de turism, au funcţionat 339 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2776 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6549.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna august 2021 a fost de 201113 locuri-zile, cu 9,2% mai mare faţă de

luna august 2020.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (35,8%), urmate de hoteluri (26,1%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 38,1%. 

În luna august 2021, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 35,0% din numărul sosirilor pe total judeţ și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 33,0% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 63,6%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna august 2021, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 19,5% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (25,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna august 2021). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (20,1% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (10,2% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț (7,8% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români de 1,8 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de1,6 zile/turist. Din cei 1056 vizitatori străini, 955 provin din ţări situate în Europa. În luna august 2021, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Italia (16,7% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Germania (12,7%), Republica Moldova (8,3%). 

Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 4 stele (41,8%), urmat de hotelurile de 3 stele (35,0%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna august 2021, de 37,0% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,0 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna august 2020.

Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

 IMPORTANT!

Informaţiile pentru lunile: august 2020 și august 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de urgență, respectiv a stării de alertă pe teritoriul României.

  

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

  1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii august 2021 era de 878411 persoane, mai mare cu 115 persoane faţă de luna iulie 2021 şi în creștere cu 672 persoane faţă de luna august 2020. Din totalul salariaţilor, 3533 persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30762 persoane (35,03%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 53546 persoane (60,95%) lucrau în

6.  Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna august 2021 a fost de 5688 lei/salariat, cu 92 leu mai mic  decât în luna iulie 2021, iar cel net de 3487 lei/salariat, în scădere cu 58 lei (-1,6%) faţă  de luna iulie 2021.

În luna august 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna iulie 2021 ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție, încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 20,9% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;

  • între 10,5% și 11,5% în fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;

  • între 5,0% și 7,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, tranzacţii imobiliare, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor textile, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, alte activităţi industriale n.c.a.;

  • între 3,0% și 4,5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea echipamentelor electrice, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de poștă şi de curier, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (premii trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna august au fost mai mari comparativ cu luna iulie, ca urmare a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), reluării activității anumitor agenți economici, cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 8,2% în alte activităţi extractive;

  • între 3,0% și 5,0% în extracţia minereurilor metalifere, activităţi de servicii anexe extracţiei, industria metalurgică, transporturi pe apă, transporturi aeriene, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

  • între 2,0% și 3,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, hoteluri şi restaurante, activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

În sectorul bugetar3 s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învățământ (- 1,9%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), administrație publică, respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (-0,5% fiecare).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4498 /salariat, iar cel net  de 2770 lei/salariat, fiind  mai mic cu 0,57 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna iulie 2021.

7.    ŞOMAJ 

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii august 2021 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 7024 persoane, din care 3182 (45,30%) femei.

La sfârşitul lunii august 2021, numărul şomerilor înregistraţi era cu 138 persoane mai mic faţă de luna iulie 2021. Din numărul total al şomerilor, 5684 persoane (80,92 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii august 2021, era de 2,74%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii

august 2021 de 3,87 % (3,95 % în iulie 2021).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 12 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,00 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,88 %, în zona Roman de 2,17 %, în zona Poiana Teiului de 3,01 % , în zona Bicaz de 1,65 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,36 %.

INDICATORI SOCIALI 

  1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna august 2021, numărul născuţilor-vii a fost de 447, fiind cu 135 născuţi-vii mai mare faţă de luna iulie 2021 şi

cu 100 născuţi-vii mai mare decât în luna august 2020.

Numărul deceselor (525) a fost mai mic faţă de luna august 2021 cu 21 şi cu 99 mai mic decât numărul deceselor din luna august 2020.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -234 în luna iunie 2021 la – 78 în luna august 2021.

Nupţialitate şi divorţialitate 

În luna august 2021, numărul căsătoriilor a fost de 663, mai mare decât în luna iulie 2021 cu 116 şi mai mare faţă de numărul căsătoriilor din luna august 2020 cu 303.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 38, cu 17 mai mic faţă de luna iulie 2021 şi cu 2 mai mic  faţă de luna  august 2020.

9.  CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna august 2021, a fost de 123, fiind mai mare cu 27 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna iulie 2021 şi cu 6 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în august 2020 .

ALŢI INDICATORI 

  1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna august 2021 au fost înmatriculate 2 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris.

11.  Indicele preţurilor de consum 

Nu s-au înregistrat preţuri mai mici faţă de luna Iulie 2021.

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mici cu 0,05 %, pe total grupă.

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,43%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă.

Varianta completă în format pdf și editabil.

Lasă un răspuns