Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna august 2018

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna august 2018

INDUSTRIE

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna august 2018, comparativ cu luna  iulie 2018, a fost  mai mică cu 3.46 %.

Au avut loc scăderi  determinate de realizarea unor producţii mai mici în industria bunurilor de uz curent  (-13,03 %) şi în industria energetică  (-8,56 %).

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna iulie 2018  în  industria bunurilor de capital (+15,89 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna august 2017, producţia industrială (serie brută) realizată în luna august 2018  a fost cu 6 % mai mare, creştere determinată de realizarea unor producţii mai mari în majoritatea grupelor industriale, semnificativă fiind   industria energetică (+89,28 %)  .

S-au înregistrat  scăderi  ale producţiei realizate în luna august 2018 în industria bunurilor de folosinţă îndelungată               (-29,49 %) şi în industria bunurilor de uz curent   (-25,29%)  care  au fost mai mici decât producţia realizată în luna august  2017.

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.VIII.2017

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-august din anul 2018 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2017 cu 4.96 %, datorită scăderilor  înregistrate în industria bunurilor de uz curent (- 16,94 %) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (- 17,39 %) .

Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna august 2018, a fost cu 15.9 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna iulie 2018,datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare       (-15,9%).

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna august  2018, a fost cu 6,1 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.VIII.2017

În perioada ianuarie-august din anul 2018, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,9 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie – august 2018 a fost realizată în proporţie de 51,5% pe piaţa internă şi 48,5 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 13,46 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 5,05% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 28,95% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 52,54% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

COMERŢ INTERNAŢIONAL 

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.06.2017

În perioada 1.I.-30.06.2018, exporturile FOB au însumat 226691mii Euro, mai mari cu 2,44 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 208400 mii Euro, mai mari cu 3,30 % faţă de perioada 1.I.-30.06.2017.

Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.-30.06.2018 se cifrează la18291 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-30.06.2018   s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (38,61%),  Mijloace si materiale de transport (17,96%), Produse din fonta, fier si otel (12,12%), Lemn brut, cherestea, produse stratificate si alte produse din lemn (9,81%).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: textile şi articole din textile(28,85%),   Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea (14,61 %) , Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile (13,10%), Mijloace si materiale de transport (10,49 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna iunie 2018 , exporturile FOB au fost mai mari  faţă de luna mai 2018  cu 5671 mii Euro ( +13,39%), iar importurile CIF au fost mai mari  cu 1521 mii Euro (+3,89%) faţă de luna anterioară.

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna iunie 2018, exporturile FOB au fost mai mari  cu 886  mii Euro (+2.09%) faţă de luna iunie 2017, iar importurile CIF au fost mai mari  cu 3773  mii Euro (+9,67%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 TURISM

În luna august 2018, în activitatea de turism au funcţionat 200 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2785 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6326.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna august 2018 a fost de 195114 locuri-zile, cu 0,5% mai mică faţă de aceeaşi lună a anului 2017.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (35,1%), urmate de hoteluri  (29,0%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 35,9%.

În luna august 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri  cu 18,4%, iar  înnoptările au înregistrat creşteri  cu  16,8%.

Sosirile turiştilor români în luna august 2018 au reprezentat 94,2% din numărul total de sosiri (faţă de 92,2% în luna august 2017), în timp ce sosirile turiştilor străini  au reprezentat 5,8% (faţă de 7,8% în luna august 2017).

Comparativ cu luna august 2017, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 19,1%, iar numărul sosirilor turiştilor străini  a fost în creştere cu 8,8%.

               Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 17,7% în luna august 2018 faţă de luna august 2017, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat creşteri cu 1,4%.

În luna august 2018, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 35,8% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 29,0% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 55,7%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna august 2018, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (25,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna august 2018). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (23,6% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (11,0% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Tîrgu Neamţ (5,7% din numărul total al sosirilor turiştilor).

               Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români de 1,9 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 1,5 zile/turist.

Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (85,4%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat  65,7% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ.

rocentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (51,0%), urmat de pensiunile agroturistice de 4 flori (16,5%).  În luna august 2018, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (16,1% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Spania (15,2%), Italia (14,9%), Israel (11,3%), Franţa  (8,3% ).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna august 2018, de 43,2% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 6,4 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna august 2017.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ     

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii august 2018 era de 86355 persoane, în scădere cu 108 persoane faţă de luna iulie 2018 şi în creştere cu 2564 persoane faţă de luna august 2017. Din totalul salariaţilor, 3630 persoane (4,2%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30705 persoane (35,6%) lucrau în industrie şi construcţii, iar  52020 persoane (60,2%) lucrau în servicii.

 Câştiguri salariale

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna august 2018 a fost de  4449  lei/salariat, cu 1.4 % mai mic  decât în luna iulie 2018, iar cel net de 2669 lei/salariat, în scădere   cu 39 lei (-1,4%) faţă de luna iulie 2018.

În luna august 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului slarial mediu net a fost mai mic decât în luna iulie 2018, ca urmare a acordării în lunile precedente de premii ocazionale  (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă câmd nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale).

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de  luna precedentă s-au datorat  acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) . De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna august  au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

În sectorul bugetar[1] s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-2% , ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), respectiv sănătate şi asistenţă socială (-0,5%).  Câştigului salarial mediu net a crescut cu un 1 leu  în  administraţia publică comparativ cu luna precedentă.

Indicele câştigului salarial real a fost de 98,3%  pentru luna august 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 191,6 %, cu 3,4 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iulie 2018.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4059 lei/salariat, iar cel net de 2043 lei/salariat, fiind cu 0,82% mai mic faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna iulie  2018.

 ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii  august 2018 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 9441 persoane, din care 4016 (42,5%) femei.

La sfârşitul lunii august 2018 numărul şomerilor înregistraţi era cu 17 persoane mai mic  faţă de luna iulie  2018.

Din numărul total al şomerilor, 7896 persoane (83,6%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă.

Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii august 2018, era de  3,12%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii august   2018 de 5,18% ( 5,19 % în luna iulie  2018).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,5%, un număr de 9 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani) era de 2,58%, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 4,59%, în zona Roman de 2,87%, în zona Poiana Teiului de  3,20% , în zona Bicaz de 1,18%, iar în zona Piatra Neamţ de 1,63%.

INDICATORI SOCIALI

Mişcarea naturală a populaţiei

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna august  2018, numărul născuţilor-vii a fost de 484, fiind cu 91 născuţi-vii mai mare faţă de luna iulie   2018 şi cu 148 născuţi-vii mai mare decât în luna august  2017.

Numărul deceselor (486) a fost mai mic faţă de luna iulie 2018  cu 113 şi cu 7 mai mic decât numărul deceselor din luna august  2017.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut   de la -206  în luna iulie 2018 la -2  în luna  august 2018.

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna august  2018, numărul căsătoriilor a fost de 726, mai mare  decât în luna iulie 2018 cu 208 şi cu 50 mai mic comparativ cu luna august  2017.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 62, cu 33 mai mare faţă de luna iulie  2018 şi cu 3 mai mic faţă de luna august 2017.

 CONSTRUCŢII

 Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna august  2018 , a fost de 96, fiind mai mic  cu 9 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna iulie  2018 şi cu 11 mai mare decât numărul autorizațiilor de construire eliberate în luna august  2017.

ALŢI INDICATORI

 Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna august  2018   au fost  înmatriculat 4   societăţi  comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.

Descacă Buletinul Statistic Lunar –  info8_Neamt_2018

Lasă un răspuns