PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA APRILIE 2021

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA APRILIE 2021

INDUSTRIE

 

  1. Producţia industrială realizată

 1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Aprilie 2021, comparativ cu luna martie 2021, a fost mai mare cu 22,01 %.

S-au înregistrat producţii mai mari faţă de luna Martie 20121 în: industria bunurilor intermediare (+ 32,14 %) şi în

industria energetică (+ 14,64 %).

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 2,22%), industria bunurilor de capital (- 4,91%)

şi în industria bunurilor de uz curent (-0,38 %).

 1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna aprilie 2020, producţia industrială (serie brută) realizată în luna aprilie 2021 a fost cu 121,56 %  mai mare.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari în: industria bunurilor de uz curent (+ 18,56 %) , industria bunurilor intermediare (+163,21 %), în industria energetică (+55,68 %). industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+137,22 %) şi industria bunurilor de capital (+252,97% ).

Nu s-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna aprilie 2021 față de luna aprilie 2020 .

 1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.IV.2020

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-aprilie din anul 2021 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2019 cu 19,20 %, datorită creşterilor înregistrate în: industria energetică (+6,89 %), industria bunurilor intermediare (+32,55%), industria bunurilor de capital (+26,35%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+62,92% ).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în industria bunurilor de uz curent (-17,38 %).

 

  1. Cifra de afaceri din industrie

  2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna aprilie 2021, a fost cu 3 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna martie 2021 , datorită creșterii producţiei realizate în industria extractivă (+14,7%).

 2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna aprilie 2021 , a fost cu 84 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare .

 2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.IV.2020

În perioada ianuarie-aprilie din anul 2021, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 21 %

mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-aprilie 2021 a fost realizată în proporţie de 51,5 % pe piaţa internă şi 48,5 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,53 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 2,36 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 39,13 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 57,98 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL

 3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-29.02.2020

 În perioada 1.I.-28.02.2021, exporturile FOB au însumat 59260 mii Euro, mai mici cu 4,58 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 66944 mii Euro, mai mici cu 0,29 % faţă de perioada 1.I.- 29.02.2020.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 28.02.2021 se cifrează la -7684 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 28.02.2021 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (36,34 %), Mijloace şi materiale de transport (25,17 %), Produse din lemn, exclusiv mobilier (8,57 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (24,24 %), Maşini,

aparate şi echipamente electrice (15,42 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (17,92%).

3.2  Comparaţie cu luna precedentă

 În luna februarie 2021 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna ianuarie 2021 cu 2178 mii Euro ( +7,09%), iar

importurile CIF au fost mai mari cu 7574 mii Euro (+20,32%) faţă de luna anterioară.

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

 În luna februarie 2021, exporturile FOB au fost mai mici cu 1407 mii Euro (-4,37%) faţă de luna februarie 2020, iar

importurile CIF au fost mai mari cu 710 mii Euro (+1,90%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

4.    TURISM

 În luna aprilie 2021, în activitatea de turism, au funcţionat 214 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2295 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5031.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna aprilie 2021 a fost de 150770 locuri-zile, faţă de 1090 locuri-zile în luna aprilie 2020 (cand au funcționat doar 3 structuri de cazare)

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (39,2%), urmate de hoteluri (33,0%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 27,8%.

În luna aprilie 2021, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în pensiunile agroturistice (într-un procent de 35,1% din numărul sosirilor pe total judeţ și în hoteluri (într-un procent de 33,6% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 64,9%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna aprilie 2021, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 20,6% dintre turiști, unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (18,9% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna aprilie 2021). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (17,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (12,2% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț (10,6% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români tot de 1,8 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,7 zile/turist.

Din cei 110 vizitatori străini, 97 provin din ţări situate în Europa.

În luna aprilie 2021, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Germania (20 turiști), Republica Moldova (14 turiști), Polonia (14 turişti).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna aprilie 2021, de 12,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 8,9 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna aprilie 2020.

Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

 IMPORTANT!

Informaţiile pentru lunile: aprilie 2020 și aprilie 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de urgență, respectiv a stării de alertă pe teritoriul României.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 5.Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii aprilie 2021 era de 880431 persoane, mai mare cu 69 persoane faţă de luna martie 2021 şi în creştere cu 837 persoane faţă de luna aprilie 2020. Din totalul salariaţilor, 3843 persoane (4,4%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30895 persoane (35,1%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 53305 persoane (60,5%) lucrau în

 

6.  Câştiguri salariale

 Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna aprilie 2021 a fost de 5804 lei/salariat, cu 0,3 % mai mare decât în luna martie 2021, iar cel net de 3561 lei/salariat, în creştere cu 14 lei (+0,4 %) faţă de luna martie 2021.

În luna aprilie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite, de fidelitate ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat reluării activității anumitor agenți economici, realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte), cât și a disponibilizărilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au

înregistrat după cum urmează:

  • cu 20,1% în intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), respectiv cu 16,2% în

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat;

  • între 5,0% și 10,0% în industria metalurgică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, transporturi pe apă, extracția cărbunelui superior și inferior, alte activități extractive, fabricarea altor mijloace de transport, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, colectarea și epurarea apelor uzate;
  • între 3,0% și 5,0% în tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea echipamentelor electrice, transporturi aeriene, extracția petrolului brut și a gazelor naturale, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, agricultură, vânătoare și servicii anexe, activități de servicii anexe extracției, telecomunicații, industria construcțiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje şi instalații).

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna martie 2021 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 18,1% în fabricarea produselor din tutun, cu 14,7% în activități de editare, respectiv cu 13,8% în activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);
  • între 6,5% și 7,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea băuturilor, activități profesionale, științifice și tehnice;
  • între 2,0% și 5,0% în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice).

În sectorul bugetar3 s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învățământ (- 7,8% ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare), respectiv în administrație publică (-0,7%). În sănătate şi asistență socială, câștigul salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna precedentă (+0,4%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4511 /salariat, iar cel net de 2776 lei/salariat, fiind mai mic cu 7 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna martie 2021.

2 Exclusiv activitățile de administrație publică, învățământ, sănătate și asistență socială

3 Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

 

7.    ŞOMAJ

 Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii aprilie 2021 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 8154 persoane, din care 3645 (44,70%) femei.

La sfârşitul lunii aprilie 2021, numărul şomerilor înregistraţi era cu 965 persoane mai mic faţă de luna martie 2021.  Din numărul total al şomerilor, 5998 persoane (73,55 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii martie 2021, era de 2,94%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii

aprilie 2021 de 4,50 % (5,03 % în februarie 2021).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,2 %, un număr de 11 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,28 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 3,54 %, în zona Roman de 2,40 %, în zona Poiana Teiului de 3,41 % , în zona Bicaz de 1,95 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,60 %.

1 ) Acest indicator se utilizează la elaborarea documentaţiei necesare dezvoltării zonelor defavorizate (conform HG nr.525/1999 privind aprobarea normelor metodologice pentru

aplicarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, modificată prin OUG nr. 75/2000).

 

INDICATORI SOCIALI

  1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Aprilie 2021, numărul născuţilor-vii a fost de 252, fiind cu 26 născuţi-vii mai mic faţă de luna martie 2021 şi

cu 82 născuţi-vii mai mic decât în luna aprilie 2020.

Numărul deceselor (872) a fost mai mare faţă de luna martie 2021 cu 33 şi cu 267 mai mare decât numărul

deceselor din luna aprilie 2020.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la -561 în luna martie 2021 la -620 în luna aprilie 2021.

 

Nupţialitate şi divorţialitate

 În luna aprilie 2021, numărul căsătoriilor a fost de 79, mai mic decât în luna martie 2021 cu 44 şi mai mare faţă de

numărul căsătoriilor din luna aprilie 2020 cu 54.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 60, cu 1 mai mare faţă de luna martie 2021 şi cu 42 mai mare faţă de luna aprilie 2020.

 

9.  CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna aprilie 2021, a fost de 105, fiind mai mare cu 3 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna martie 2021 şi cu 44 mai mare  faţă de numărul autorizațiilor de  construire eliberate în aprilie 2020 .

 

ALŢI INDICATORI

 Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna aprilie 2021 au fost înmatriculate 5 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris.

Varianta completă în format pdf și editabil.

Lasă un răspuns