PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MARTIE 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MARTIE 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale             

MARTIE 2023 faţă de: 1.I.-31.III.2023

faţă de

1.I.-31.III.2022

Februarie

2023

Martie 2022 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

136,20 104,73 106,21 88,94
industria bunurilor intermediare 151,93 101,02 107,53 81,18
industria bunurilor de capital 109,06 136,75 144,79 119,16
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 126,83 62,57 80,68 66,31
industria bunurilor de uz curent 116,52 97,56 77,11 95,93
industria  energetică 137,23 113,30 117,87 85,40

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Martie 2023, comparativ cu luna Februarie 2023, a fost  mai mare cu  36,20  %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Februarie 2023 în: industria bunurilor intermediare ( + 51,93 %) , industria bunurilor de capital (+ 9,06 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  ( + 26,83%)  industria bunurilor de uz curent (+ 16,52 %) și industria  energetică (+ 37,23 %) .

Nu au avut loc scăderi .

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Martie 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Martie  2023   a fost cu 4,73 % mai mare.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor intermediare (+1,02 %),   industria bunurilor de capital (+ 36,75 %) și  industria energetică (+13,30 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Martie 2023 față de luna Martie 2022 în : industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 37,43 %) și  industria bunurilor de uz curent (-2,44%) .

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.III.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-martie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 11,06 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 18,82 %), industria energetică ( -14,60 %),  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 33,69 %) și industria bunurilor de uz curent (-4,07%).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Martie 2023 față de perioada Ianuarie-Martie 2022 în industria bunurilor de capital (+ 19,16 %)   .

 

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Martie  2023
faţă de:
1.I.-31.III.2023

faţă de

1.I.-31.III.2022

Februarie 2023 Martie 2022

Total industrie

129,9 112,5

106,3

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Martie  2023, a fost cu 29,9% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Februarie 2023, datorită creșterii  producţiei realizate în industria prelucrătoare (+30,1 %) și industria extractivă (+25,8 %).

 Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

 

Martie 2023

Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0

capital integral privat

78,8

capital străin

21,2

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Martie 2023 , a fost cu 12,5 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+12,8 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.III.2022

În perioada ianuarie-martie  din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 6,03 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-martie 2023 a fost realizată în proporţie de 49 % pe piaţa internă şi 51 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,58 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  2,33 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 43,05 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 54,04 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.01.2022

În perioada 1.01.-31.01.2023, exporturile FOB au însumat 52329 mii Euro, mai mari  cu  18,62 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 47534 mii Euro, mai mari  cu  6,43 % faţă de perioada 1.01.-31.01.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.01.2023  se cifrează la  + 4795 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.01.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (23,88 %),  Mijloace şi materiale de transport  (24,29 %),  Metale comune si articole din acestea  (16,81 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (16,32 %), Metale comune si articole din acestea  (24,91 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (18,61%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna ianuarie 2023 , exporturile FOB au fost mai mici  faţă de luna decembrie 2022  cu 2681 mii Euro ( -4,87 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 8710 mii Euro ( + 18,32%) faţă de luna anterioară.

 3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Ianuarie 2023, exporturile FOB au fost mai mari  cu  9745 mii  Euro (+ 18,62 %) faţă de luna ianuarie 2022, iar importurile CIF au fost mai mari cu 3057 mii Euro (+ 6,43 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna martie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 218 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2758 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5862.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna martie 2023 a fost de 184563 locuri-zile, cu 0,6% mai mare faţă de luna martie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (32,4%), urmate de hoteluri  (29,7%), apoi de apartamente și camere de închiriat (10,1%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 27,8%.

În luna martie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 19,2%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 6,7%.

 Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna martie 2023 comparativ cu luna martie 2022 

Sosiri Innoptări

Martie 2023

(număr)

Martie 2022

(număr)

Martie 2023

faţă de

martie 2022

(%)

Martie 2023

(număr)

Martie 2022

(număr)

Martie 2023

faţă de

martie 2022

(%)

Total

13943 11701 119,2 24422 22894 106,7
Turişti români 13401 11126 120,4 23301 21507

108,3

Turişti străini 542 575 94,3 1121 1387

80,8

În luna martie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri (într-un procent de 37,3% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 26,1% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 12,7% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 65,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna martie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 25,2% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț cu 3624 turiști (26,0% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna martie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 2109 turiști (15,1% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 1521 turiști (10,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Roman cu 1356 turiști (9,7% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează localitatea Bicaz cu 1078 turiști (7,7% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Târgu Neamț cu 862 turiști (6,2% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români de 1,7 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,1 zile/turist.

Din cei 542 vizitatori străini, 469 provin din ţări situate în Europa.

În luna martie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (127 turiști), Ucraina (88 turiști),   Italia (88 turişti), Israel (32 turiști), Regatul Unit (28 turiști), Germania (27 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna martie 2023, de 13,2% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,1 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna martie 2022.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

5. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Martie 2023 era de 91783 persoane, mai mare cu 391 persoane faţă de luna Februarie 2023 şi în creștere cu 1485 persoane faţă de luna Martie 2022. Din totalul salariaţilor, 3538 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32456 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55789 persoane (60,79%) lucrau în servicii.

6. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Martie  2023 a fost de  7290 lei/salariat, cu 445 lei (+6,5 %) mai mare decât în luna Februarie 2023, iar cel net de 4554 lei/salariat, în  creștere cu  284 lei (+6,7%) faţă de luna Februarie 2023.

În luna martie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusive bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 41,1% ȋn activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), cu 37,8% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 31,9% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
 • între 8,0% și 16,0% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, telecomunicaţii, activităţi de editare, fabricarea băuturilor, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea altor mijloace de transport,activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii anexe extracţiei, extracţia cărbunelui superior şiinferior, extracţia minereurilor metalifere, tranzacţii imobiliare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice,activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport;
 • între 5,5% și 8,0% în colectarea şi epurarea apelor uzate, cercetare-dezvoltare, captarea, tratarea şi distribuţia apei, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, fabricarea produselor textile, fabricarea echipamentelor electrice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, industria metalurgică, activităţi de poștă şi de curier, fabricarea de mobilă, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, tăbăcirea şi finisarea pieilor (incl. fabricarea  articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), construcţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2023 au fost determinate de acordarea în luna precedent de premii ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din  profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de  producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 10,1% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
 • între 4,0% și 5,0% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii.

În sectorul bugetar, în luna martie 2023, câştigul salarial mediu net a crescut comparativ cu luna precedentă în
învăţământ (+6,8%), administraţie publică (+3,1%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (+1,8%), în principal ca
urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5599 lei /salariat, iar cel net de 3513 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 4,07 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Februarie 2023. 

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Martie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6806 persoane, din care 2902  (42,63%) femei.

La sfârşitul lunii Martie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu 151 persoane mai mic  faţă de luna Februarie 2023. Din numărul total al şomerilor, 5506 persoane (80,89 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Martie 2023, era de  2,87 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Martie 2023  de 4,52 %  (4,62 % în Februarie 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3 %, un număr de 10 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,90 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,96 %, în zona Roman de 2,08 %, în zona Poiana Teiului de  2,49 % , în zona Bicaz de 2,14 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,24 %.

 

INDICATORI SOCIALI

 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Martie  2023, numărul născuţilor-vii a fost de 305, fiind cu 70 născuţi-vii mai mare faţă de luna Februarie 2023  şi cu  4 născuţi-vii mai mare decât în luna Martie  2022.

Numărul deceselor (605) a fost mai mare faţă de luna Februarie 2023 cu 13 şi cu 41 mai mic decât numărul deceselor din luna Martie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut  de la – 357  în luna Februarie 2023 la – 300 în luna Martie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Martie  2023, numărul căsătoriilor a fost de 87,  mai mic decât în luna Februarie 2023  cu 41 şi mai mare cu 14 faţă de numărul căsătoriilor din luna Martie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 47, cu 29 mai mare  faţă de luna Februarie 2023  şi cu  10 mai mic  faţă de luna Martie 2022.

  

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Martie 2023, a fost de 74, fiind mai mare  cu 20 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Februarie 2023 şi cu 30 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Martie 2022  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Martie  2023 au fost  înmatriculate  3 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Martie 2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna  Martie  2023

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.03.

Februarie 2023 Martie 2022 2023 2022
TOTAL 101,01        114,53 0,8 1,3
Mărfuri alimentare x)       101,89 121,56 1,7 1,9
Mărfuri nealimentare       100,35 111,06 -0,1 1,1
Servicii       101,08 110,83 1,2 0,9
 1. x) inclusiv băuturi

 

Creșterea cu 0,35 % faţă de luna Februarie 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:                                                                                                                                                     

·       Energie electrică

·       Alte mărfuri nealimentare

·       Detergenți

+4,78

+1,51

+1,61

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Februarie 2023 la :                                                                                                                                                        

·       Medicamente

·       Articole medicale

-7,05

-4,87

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari   cu  1,89 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Februarie 2023 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·       Legume și conserve de legume

·       cartofi

·       alte legume și conserve de legume

+8,95

+6,24

+11,23

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna  Februarie 2023 la :

·       ulei comestibil

·       citrice și alte fructe meridionale

-3,38

-0,23

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+1,08%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       transport aerian

·       plata cazării în unități hoteliere

·       apă, canal, salubritate

+3,01

+2,21

+2,08

S-au înregistrat scăderi semnificative  la:

 • servicii poștale
-0,21

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

 

 

Lasă un răspuns