PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MAI 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MAI 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale             

MAI 2023 faţă de:

1.I.-31.V.2023faţă de1.I.-31.V.2022

Aprilie2023

Mai 2022

Media lunară 

Total industrie (serie brută)din care, pe marile grupe industriale:

118,33

111,43

106,98

94,74

industria bunurilor intermediare

100,12

92,33

91,91

84,83

industria bunurilor de capital

119,12

129,62

136,93

121,24

industria bunurilor de folosinţă îndelungată

120,10

70,20

71,00

64,69

industria bunurilor de uz curent

207,51

163,26

133,75

110,69

industria  energetică

105,52

196,47

143,51

119,74

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Mai 2023, comparativ cu luna Aprilie 2023, a fost  mai mare cu  18,33  %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Aprilie 2023 în: industria bunurilor intermediare ( +0,12 %) , industria bunurilor de capital (+19,12 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  ( +20,10 %) , industria bunurilor de uz curent (+107,51 %) și  industria  energetică (+ 5,52 %) .

Nu au avut loc scăderi.

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Mai 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Mai 2023   a fost cu 11,43 % mai mare.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 29,62 %) ,  industria bunurilor de uz curent (+63,26 %) și industria energetică (+96,47 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Mai 2023 față de luna Mai 2022 în : industria bunurilor intermediare (-7,67%) și  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 29,8 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.V.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-mai din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 5,26 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 15,17 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 35,31 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Mai 2023 față de perioada Ianuarie-Mai 2022 în industria bunurilor de capital (+ 21,24 %), industria bunurilor de uz curent (+ 10,69 %) și industria energetică ( + 19,74 %)  .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Mai 2023
faţă de:

1.I.-31.V.2023faţă de1.I.-31.V.2022

Aprilie 2023

Mai 2022

Total industrie

122,2

107,9

106,2

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Mai 2023, a fost cu 22,2 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Aprilie 2023, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+ 22,3 %)

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

 

Mai 2023

Total industriedin care, pe forme de proprietate:

100,0

capital integral privat

76,7

capital străin

23,3

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Mai 2023 , a fost cu 7,9 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+8,02 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.V.2022

În perioada ianuarie-mai din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 6,2 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-mai 2023 a fost realizată în proporţie de 51,6 % pe piaţa internă şi 48,4 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,52 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  2,17 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 46,15 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 51,16 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.03.2022

În perioada 1.01.-31.03.2023, exporturile FOB au însumat 161569 mii Euro, mai mari  cu  9,93 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 161502 mii Euro, mai mari  cu  2,67 % faţă de perioada 1.01.-31.03.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.03.2023  se cifrează la  + 67 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.03.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,33 %),  Mijloace şi materiale de transport  (22,54 %),  Metale comune si articole din acestea  (16,03 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (20,03 %), Metale comune si articole din acestea  (17,81 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (19,03 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna martie 2023 , exporturile FOB au fost mai mari   faţă de luna februarie 2023  cu 3658 mii Euro ( +6,47%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 8109 mii Euro ( + 13,30 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Martie 2023, exporturile FOB au fost mai mari  cu  3304 mii  Euro (+ 5,84 %) faţă de luna Martie 2022, iar importurile CIF au fost mai mari cu 6391 mii Euro (+ 10,48 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 1. TURISM

În luna mai 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 231 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2967 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6330.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna mai 2023 a fost de 202729 locuri-zile, cu 3,8% mai mare faţă de luna mai 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (33,4%), urmate de hoteluri  (27,1%), apoi de apartamente și camere de închiriat (11,3%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 28,2%.

În luna mai 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 7,7%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 5,3%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat),  în luna mai 2023 comparativ cu luna mai 2022 

Sosiri

Innoptări

Mai 2023(număr)

Mai 2022(număr)

Mai 2023faţă demai 2022(%)

Mai 2023(număr)

Mai 2022(număr)

Mai 2023faţă demai 2022(%)

Total

22984

21344

107,7

39453

37479

105,3

Turişti români

21626

20268

106,7

37086

35271

105,1

Turişti străini

1358

1076

126,2

2367

2208

107,2

În luna mai 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri (într-un procent de 39,4% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 27,8% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 9,8% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 65,8%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna mai 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 24,8% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț cu 5924 turiști (25,8% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna mai 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 4160 turiști (18,1% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 2313 turiști (10,1% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Roman cu 1880 turiști (8,2% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează localitatea Târgu Neamț cu 1871 turiști (8,1% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Bicaz cu 1457 turiști (6,3% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât pe total turişti cât și la turiștii români și străini, a fost de 1,7 zile/turist. 

Din cei 1358 vizitatori străini, 1159 provin din ţări situate în Europa.

În luna mai 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (293 turiști), Spania (246 turiști),   Israel (146 turişti), Germania (123 turiști), Italia (98 turiști), Polonia (80 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna mai 2023, de 19,5% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,3 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna mai 2022.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Mai 2023 era de 92054 persoane, mai mare cu 217 persoane faţă de luna Aprilie 2023 şi în creștere cu 1549 persoane faţă de luna Mai 2022. Din totalul salariaţilor, 3548 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32552 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  55954 persoane (60,79%) lucrau în servicii.

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Mai 2023 a fost de  7229 lei/salariat, cu 82 lei (-1,1%) mai mic decât în luna Aprilie 2023, iar cel net de 4543 lei/salariat, în  scădere cu  21 lei (-0,5 %) faţă de luna Aprilie 2023.

În luna mai 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut ca urmare a acordării ȋn lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 18,4% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), cu 16,8% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv în telecomunicaţii;

 • între 6,0% și 10,5% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi de editare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);

 • între 3,0% și 6,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, fabricarea altor mijloace de transport, alte activităţi extractive, fabricarea produselor din tutun, cercetare-dezvoltare, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, tranzacţii imobiliare, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, transporturi pe apă, fabricarea băuturilor.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 11,9% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor;

 • între 4,5% și 9,0% în extracţia minereurilor metalifere, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

 • între 1,5% și 3,5% în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, transporturi aeriene, alte activităţi industriale n.c.a., captarea, tratarea şi distribuţia apei, construcţii, fabricarea de mobilă, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, industria metalurgică.

În sectorul bugetar, în luna mai 2023, câştigul salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă în administraţie publică (+1,3%), iar ȋn sănătate şi asistență socială a înregistrat o uşoară scădere (-0,3%).

În învăţământ, câștigul salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă cu 19,3%, respectiv cu 779 lei. Deşi ultimele zile ale lunii mai 2023 au fost caracterizate de greva4 din sistemul public de învăţământ, câștigul salarial mediu net a înregistrat creştere, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă) aferente anului 2023, în marea majoritate a instituţiilor din învăţământul preuniversitar. În plus, luna mai 2023 nu a fost influențată de vacanța şcolară, reluându-se plata cu ora a cadrelor didactice.

În general, în ultimii ani, câștigul salarial din învăţământ din luna mai înregistrează creșteri comparativ cu luna precedentă, urmare acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă). Astfel, și în anul precedent, 2022, în luna mai s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net în învăţământ (+11,6%, respectiv cu 447 lei) comparativ cu luna aprilie 2022, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă); creșterea mai mică înregistrată cu un an în urmă se explică prin faptul că aceste drepturi de natură salarială s-au acordat, atunci, eșalonat de-a lungul mai multor luni.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5672 lei /salariat, iar cel net de 3602 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 2,60 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Aprilie 2023.

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Mai  2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6570 persoane, din care 2799 (42,60%) femei.

La sfârşitul lunii Mai 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu 107 persoane mai mic  faţă de luna Aprilie 2023. Din numărul total al şomerilor, 5504 persoane (83,77 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Mai 2023, era de  2,90 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Mai 2023  de 4,37 %  (4,44 % în Aprilie 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 9  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani era de 1,84 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,76 %, în zona Roman de 2,03 %, în zona Poiana Teiului de  2,56 % , în zona Bicaz de 1,98 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,22 %.

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Mai  2023, numărul născuţilor-vii a fost de 290, fiind cu 51 născuţi-vii mai mare faţă de luna Aprilie 2023  şi cu  60 născuţi-vii mai mic decât în luna Mai 2022.

Numărul deceselor (544) a fost mai mare faţă de luna Aprilie 2023 cu 16 şi cu 16 mai mare decât numărul deceselor din luna Mai 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -289  în luna Aprilie 2023 la – 254 în luna Mai 2023. 

 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Mai 2023, numărul căsătoriilor a fost de 226,  mai mare decât în luna Aprilie  2023  cu 100 şi mai mic cu 35 faţă de numărul căsătoriilor din luna Mai 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 50, cu 9 mai mare  faţă de luna Aprilie 2023  şi cu  1 mai mare  faţă de luna Mai 2022.

 

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Mai  2023, a fost de 122, fiind mai mare  cu 56 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Aprilie 2023 şi cu 43 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Mai 2022  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Mai 2023 au fost  înmatriculate  3 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Mai  2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consumîn luna  Mai 2023 faţă de:

Rata medie lunară a inflaţieiîn perioada 1.01.-31.05.

Aprilie  2023

Mai 2022

2023

2022

TOTAL

100,64

       110,64

0,7

1,8

Mărfuri alimentare x)

      100,80

118,73

1,4

2,0

Mărfuri nealimentare

      100,36

105,15

0,1

1,9

Servicii

          101,08

111,16

1,1

0,8

 1. x) inclusiv băuturi

Creșterea cu 0,36 % faţă de luna Aprilie 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:

·       Energie electrică

·       Detergenți

+2,19

+2,60

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Aprilie 2023 la :

·       Combustibili

-2,61

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari   cu  0,80 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Aprilie 2023 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

Fructe proaspete

Legume și conserve de legume

Cartofi

+4,68

+3,49

+11,28

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Aprilie 2023 la :

Lapte de vacă

Ulei comestibil

-5,70

-1,79

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+1,08%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

 

Plata cazării în unități hoteliere

Igienă și cosmetică

+2,76

+1,88

Nu s-au înregistrat scăderi semnificative.

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

Lasă un răspuns