PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IANUARIE 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

 IANUARIE 2023 faţă de: 1.I.-31.I.2023

faţă de

1.I.-31.I.2022

DECEMBRIE

2022

IANUARIE 2022 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

71,01 72,04 61,68 72,04
industria bunurilor intermediare 75,00 59,12 48,43 59,12
industria bunurilor de capital 168,95 97,76 113,83 97,76
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 98,57 78,43 87,13 78,43
industria bunurilor de uz curent 40,17 96,86 65,84 96,86
industria  energetică 60,31 63,56 81,09 63,56

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Ianuarie 2023, comparativ cu luna Decembrie 2022, a fost  mai mică cu  28,99  %.

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna Decembrie 2022 în: industria bunurilor intermediare ( – 25 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (- 1,43 %) ,industria bunurilor de uz curent (- 59,83 %) și industria  energetică (- 39,69 %) .

Au avut loc creșteri în : industria bunurilor de capital (+ 68,95 %)

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Ianuarie 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Ianuarie 2023   a fost cu 27,96 % mai mică.

Nu s-au înregistrat creşteri.

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Ianuarie 2023 față de luna Ianuarie 2022 în :  industria bunurilor intermediare (- 40,88 %), industria energetică (-36,44 %),  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 21,57 %) industria bunurilor de capital (- 2,24 %)   și industria bunurilor de uz curent (- 3,14 %) .

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.I.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 27,96 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 40,88 %), industria energetică (-36,44 %),  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 21,57 %) industria bunurilor de capital (- 2,24 %)   și industria bunurilor de uz curent (- 3,14 %) .

Nu s-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie 2023 față de perioada Ianuarie 2022. 

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Ianuarie 2023 faţă de: 1.I.-31.I.2023

faţă de

1.I.-31.I.2022

Decembrie 2022 Ianuarie 2022
Total industrie 112,9 107,1 107,1

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Ianuarie 2023, a fost cu 12,9 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Decembrie 2022, datorită creșterii  producţiei realizate în industria prelucrătoare (+18,2 %).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Ianuarie 2023
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 71,0
capital străin 29,0

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Ianuarie 2023 , a fost cu 7,1 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșteriii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+9,2 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.I.2022

În perioada ianuarie  din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 7,1 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie  2023 a fost realizată în proporţie de 45,5 % pe piaţa internă şi 54,5 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,99 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  2,86 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 36,80 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 59,35 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.11.2021

În perioada 1.01.-30.11.2022, exporturile FOB au însumat 557119mii Euro, mai mari  cu  27,75 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 650301 mii Euro, mai mari  cu  29,20 % faţă de perioada 1.01.-30.11.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 30.11.2022  se cifrează la  – 93182 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 30.11.2022  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (31,05 %),  Mijloace şi materiale de transport  (18,67 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,80 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (22,46 %), Metale comune si articole din acestea  (15,56 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (15,35%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna noiembrie 2022 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna octombrie 2022  cu 10928 mii Euro ( -17,95 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 14621 mii Euro ( -22,90 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Noiembrie 2022, exporturile FOB au fost mai mari  cu  8919 mii  Euro (+ 17,86 %) faţă de luna noiembrie 2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 761 mii Euro (+ 1,54 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 1. TURISM 

În luna ianuarie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 218 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2597 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5611.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna ianuarie 2023 a fost de 172280 locuri-zile, cu 1,3% mai mică faţă de luna ianuarie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (33,2%), urmate de hoteluri  (26,3%), apoi de apartamente și camere de închiriat (11,8%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 28,7%.

În luna ianuarie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 16,2%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 16,9%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini,în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 

Sosiri Innoptări
Ianuarie 2023

(număr)

Ianuarie 2022

(număr)

Ianuarie 2023

faţă de

ianuarie 2022

(%)

Ianuarie 2023

(număr)

Ianuarie 2022

(număr)

Ianuarie 2023

faţă de

ianuarie 2022

(%)

Total 13143 11308 116,2 21829 18670 116,9
Turişti români 12704 11005 115,4 21033 17856 117,8
Turişti străini 439 303 144,9 796 814 97,8

În luna ianuarie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri (într-un procent de 30,8% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 30,0% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 11,0% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 63,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna ianuarie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 25,0% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (25,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna ianuarie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (18,3% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (11,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Roman (10,2% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al cincilea localitatea Târgu Neamț (7,2% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români tot de 1,7 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,8 zile/turist. 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna ianuarie 2023 

Tipuri de structuri

de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 13143 12704 439 21829 21033 796 1,7 1,7 1,8
Hoteluri 4046 3714 332 6446 5807 639 1,6 1,6 1,9
Hosteluri 638 638 1468 1468 2,3 2,3
Moteluri 487 483 4 641 637 4 1,3 1,3 1,0
Vile turistice 645 605 40 1035 977 58 1,6 1,6 1,5
Cabane turistice 951 951 1000 1000 1,1 1,1
Pensiuni turistice 665 652 13 1009 986 23 1,5 1,5 1,8
Pensiuni agroturistice 3944 3918 26 6981 6944 37 1,8 1,8 1,4
Tabere de elevi și preșcolari 83 83 204 204 2,5 2,5
Căsuțe turistice 240 240 411 411 1,7 1,7
Apartamente și camere de închiriat 1444 1420 24 2634 2599 35 1,8 1,8 1,5

Din cei 439 vizitatori străini, 398 provin din ţări situate în Europa. În luna ianuarie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (99 turiști), Italia (76 turişti), Ucraina (62 turiști),  Germania (23 turiști).  

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna ianuarie 2023, de 12,7% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,0 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna ianuarie 2022.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Ianuarie 2023 era de 91158 persoane, mai mare cu 442 persoane faţă de luna Decembrie 2022 şi în creștere cu 1524 persoane faţă de luna Ianuarie 2023. Din totalul salariaţilor, 3513 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32235 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55410 persoane (60,79%) lucrau în servicii.

 

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Ianuarie  2023 a fost de  6831 lei/salariat, cu  276 lei (-3,9 %) mai mic decât în luna Decembrie 2022, iar cel net de 4254 lei/salariat, în  scădere cu  144 lei (-3,3%) faţă de luna Decembrie 2022.

În luna ianuarie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a
scăzut comparativ cu luna decembrie 2022, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime
trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigurilor salariale medii nete din luna ianuarie au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:
• cu 31,3% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, respectiv cu 26,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;
• între 18,5% și 24,5% în fabricarea produselor din tutun, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
• între 8,5% și 16,5% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi extractive, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicaţii, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, agricultură, vânătoare şi servicii anexe.
Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat aplicării prevederilor legal, acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:
• între 6,5% și 9,5% în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), transporturi aeriene;
• între 1,0% și 5,0% în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, activităţi de poștă şi de curier, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, construcţii.
În sectorul bugetar, în luna ianuarie 2023 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+5,0%), sănătate şi asistență socială (+2.8%), respectiv în administraţia publică (+2,7%), în principal ca urmare a aplicării prevederilor legale.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5332/salariat, iar cel net de 3331 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 2,82 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Decembrie 2022. 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Ianuarie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6833 persoane, din care 2944 (43,08%) femei.

La sfârşitul lunii Ianuarie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu 752 persoane mai mare  faţă de luna Decembrie 2022. Din numărul total al şomerilor, 5362 persoane (78,47 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Ianuarie 2023, era de  2,82 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Ianuarie 2023  de 4,5%  (4,0 % în Decembrie 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,1 %, un număr de 13 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,91 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,97 %, în zona Roman de 2,02 %, în zona Poiana Teiului de  2,54 % , în zona Bicaz de 2,15 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,31 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Ianuarie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 306, fiind cu 18 născuţi-vii mai mare faţă de luna Decembrie 2022  şi cu  14 născuţi-vii mai mic decât în luna  Ianuarie 2022.

Numărul deceselor (636) a fost mai mare faţă de luna Decembrie 2022 cu 28 şi cu 162 mai mic decât numărul deceselor din luna Ianuarie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut  de la – 320  în luna Decembrie 2022  la – 330 în luna  Ianuarie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Ianuarie 2023, numărul căsătoriilor a fost de 105,  mai mic  decât în luna Decembrie 2022  cu 22 şi mai mic cu 3 faţă de numărul căsătoriilor din luna Ianuarie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 41, cu 18 mai mic  faţă de luna Decembrie 2022  şi cu  4 mai mare  faţă de luna Ianuarie 2022. 

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Ianuarie 2023, a fost de 37, fiind mai mic  cu 10 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Decembrie 2022  şi cu 2 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Ianuarie 2022  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Octombrie 2022 a fost  înmatriculată  1 societate comercială  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Ianuarie 2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna  Ianuarie 2023

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.01.

Decembrie 2022 Ianuarie 2022 2022 2021
TOTAL 100,34        115,07 0,3 1,5
Mărfuri alimentare x)       101,50 122,47 1,5 1,2
Mărfuri nealimentare        99,01 111,88 -1,0 1,7
Servicii       101,82 110,27 1,8 1,4
 1. x) inclusiv băuturi

Scăderea  cu 0,99 % faţă de luna Decembrie 2022 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de scăderea preţurilor ,  cele mai semnificative fiind  la:                                                                                                                                                     

·       Energie electrică -15,82

S-au înregistrat creșteri faţă de luna Decembrie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificatove fiind la:                                                                                                                                                        

·       Energie termică

·       Tutun, țigări

+2,82

+1,56

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari   cu  1,50 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Decembrie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·       Fructe proaspete

·       bere

·       alte legume și conserve de legume

+4,93

+3,73

+3,89

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna  Decembrie 2022 la :

·       ulei comestibil -0,78

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+1,82%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       transport aerian

·       servicii poștale

·       apă, canal, salubritate

+11,63

+7,54

+6,88

S-au înregistrat scăderi  la:

 • telefon
-0,02

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

Lasă un răspuns