PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA APRILIE 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA APRILIE 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale             

APRILIE 2023 faţă de: 1.I.-30.IV.2023

faţă de

1.I.-30.IV.2022

Martie

2023

Aprilie 2022 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

85,10 94,53 90,41 90,40
industria bunurilor intermediare 85,36 87,27 91,79 82,87
industria bunurilor de capital 79,24 118,87 114,95 119,16
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 73,27 54,36 59,12 63,47
industria bunurilor de uz curent 83,59 94,71 64,45 95,64
industria  energetică 115,38 210,19 136,00 105,67

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Aprilie 2023, comparativ cu luna Martie 2023, a fost  mai mică cu  14,9  %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Martie  2023 în: industria  energetică (+ 15,38 %) .

Au avut loc scăderi în: industria bunurilor intermediare ( -14,64 %) , industria bunurilor de capital (-26,73 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  ( -26,73 %) și  industria bunurilor de uz curent (-16,41 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Aprilie 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Aprilie 2023   a fost cu 5,47 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 18,87 %) și  industria energetică (+110,19 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Aprilie 2023 față de luna Aprilie 2022 în : industria bunurilor intermediare (-12,73 %),   industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 45,64 %) și  industria bunurilor de uz curent (- 5,29 %) .

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.IV.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-aprilie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 9,6 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 17,13 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 36,53 %) și industria bunurilor de uz curent (- 4,36%) .

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Aprilie 2023 față de perioada Ianuarie-Aprilie 2022 în industria bunurilor de capital (+ 19,16 %) și industria energetică ( +5,67%)  .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Aprilie 2023
faţă de:
1.I.-30.IV.2023

faţă de

1.I.-30.IV.2022

Martie 2023 Aprilie 2022
Total industrie 78,5 103,8 105,7

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Aprilie  2023, a fost cu 21,5% mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Martie 2023, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-21,3 %) și industria extractivă (-50,6%).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Aprilie 2023
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 79,6
capital străin 20,4

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Aprilie 2023 , a fost cu 3,8 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+4,5 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.IV.2022

În perioada ianuarie-aprilie din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,7 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-aprilie 2023 a fost realizată în proporţie de 50,9 % pe piaţa internă şi 49,1 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,55 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  2,31 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 44,32 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 52,82 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-28.02.2022

În perioada 1.01.-28.02.2023, exporturile FOB au însumat 105071 mii Euro, mai mari  cu  12,14 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 100433 mii Euro, mai mici  cu  2,17% faţă de perioada 1.01.-28.02.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 28.02.2023  se cifrează la  + 4638 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 28.02.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,56 %),  Mijloace şi materiale de transport  (23,06 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,39 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (18,21 %), Metale comune si articole din acestea  (22,85 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (17,88%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna februarie 2023 , exporturile FOB au fost mai mari   faţă de luna ianuarie 2023  cu 3 mii Euro ( +0,005 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 5015 mii Euro ( + 9,51%) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Februarie 2023, exporturile FOB au fost mai mari  cu  2815 mii  Euro (+ 5,35 %) faţă de luna Februarie 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 5457 mii Euro (+ 9,38 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna aprilie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 222 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2790 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5938.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna aprilie 2023 a fost de 181290 locuri-zile, cu 0,7% mai mare faţă de luna aprilie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (33,2%), urmate de hoteluri  (29,4%), apoi de apartamente și camere de închiriat (10,2%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 27,2%.

În luna aprilie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 36,0%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 18,5%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna aprilie 2023 comparativ cu luna aprilie 2022 

Sosiri Innoptări
Aprilie 2023

(număr)

Aprilie 2022

(număr)

Aprilie 2023

faţă de

aprilie 2022

(%)

Aprilie 2023

(număr)

Aprilie 2022

(număr)

Aprilie 2023

faţă de

aprilie 2022

(%)

Total 19874 14613 136,0 36083 30440 118,5
Turişti români 19092 14040 136,0 34703 29324 118,3
Turişti străini 782 573 136,5 1380 1116 123,7

În luna aprilie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri (într-un procent de 36,6% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 27,8% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 12,7% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 69,0%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna aprilie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 22,3% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț cu 4653 turiști (23,4% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna aprilie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 3126 turiști (15,7% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 2362 turiști (11,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț cu 1974 turiști (9,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează localitatea Roman cu 1575 turiști (7,9% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Bicaz cu 1575 turiști (7,9% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât pe total turişti cât și la turiștii români și străini, a fost de 1,8 zile/turist.

Din cei 782 vizitatori străini, 588 provin din ţări situate în Europa.

În luna aprilie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (204 turiști), Israel (158 turiști),   Italia (70 turişti), Ucraina (60 turiști), Slovenia (49 turiști), Germania (36 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna aprilie 2023, de 19,9% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 3,3 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna aprilie 2022.

 

 PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Aprilie 2023 era de 91837 persoane, mai mare cu 54 persoane faţă de luna Martie 2023 şi în creștere cu 1520 persoane faţă de luna Aprilie 2022. Din totalul salariaţilor, 3540 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32475 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55822 persoane (60,79%) lucrau în servicii.
 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Aprilie  2023 a fost de  7311 lei/salariat, cu 21 lei (+0,3%) mai mare decât în luna Martie 2023, iar cel net de 4564 lei/salariat, în  creștere cu  10 lei (+0,2%) faţă de luna Martie 2023.

În luna aprilie 2023, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât creşteri, cât şi scăderi faţă de luna precedentă.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 26,6% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 25,4% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;
 • între 6,0% și 13,5% în transporturi pe apă, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, telecomunicaţii, transporturi aeriene, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, alte activităţi extractive, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
 • între 2,5% și 6,0% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea altor mijloace de transport, industria metalurgică, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), cercetare-dezvoltare, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, colectarea şi epurarea apelor uzate, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, transporturi terestre şi transporturi prin conducte.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna martie 2023 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 31,0% în fabricarea produselor din tutun;
 • între 5,0% și 9,0% în activităţi de editare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor);
 • între 3,0% și 4,0% în fabricarea produselor textile, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea băuturilor, fabricarea de mobilă, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii).

În sectorul bugetar, în luna aprilie 2023, câştigul salarial mediu net a crescut comparativ cu luna precedentă în administraţie publică (+3,6%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (+1,7%), în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă), iar în învăţământ, câștigul salarial mediu net a scăzut (-6,6%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5588 lei /salariat, iar cel net de 3508 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 0,14 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Martie 2023. 

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Aprilie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6677 persoane, din care 2840 (42,53%) femei.

La sfârşitul lunii Aprilie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu 129 persoane mai mic  faţă de luna Martie 2023. Din numărul total al şomerilor, 5485 persoane (82,14 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Aprilie 2023, era de  1,87 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Aprilie 2023  de 4,44 %  (4,52 % în Martie 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 11 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,87 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,85 %, în zona Roman de 2,05 %, în zona Poiana Teiului de  2,46 % , în zona Bicaz de 2,07 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,23 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Aprilie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 239, fiind cu 66 născuţi-vii mai mic faţă de luna Martie 2023  şi cu  69 născuţi-vii mai mic decât în luna Aprilie 2022.

Numărul deceselor (528) a fost mai mic faţă de luna Martie 2023 cu 77 şi cu 25 mai mic decât numărul deceselor din luna Aprilie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut  de la – 300 în luna Martie 2023 la – 289 în luna Aprilie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Aprilie 2023, numărul căsătoriilor a fost de 126,  mai mare decât în luna Martie  2023  cu 39 şi mai mare cu 35 faţă de numărul căsătoriilor din luna Aprilie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 41, cu 6 mai mic  faţă de luna Martie 2023  şi cu  1 mai mare  faţă de luna Aprilie 2022.

  

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Aprilie 2023, a fost de 66, fiind mai mic  cu 8 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Martie 2023 şi cu 2 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Aprilie 2022  .

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Aprilie 2023 au fost  înmatriculate  4 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Aprilie 2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna  Aprilie  2023

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-30.04.

Martie  2023 Aprilie 2022 2023 2022
TOTAL 100,75        111,23 0,8 1,9
Mărfuri alimentare x)       101,10 119,84 1,6 2,1
Mărfuri nealimentare       100,48 105,83 0,1 2,2
Servicii           100,77 110,64 1,1 0,9
 1. x) inclusiv băuturi

Creșterea cu 0,48 % faţă de luna Martie 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:

·       Energie termică

·       Țesături

·       Încălțăminte

+9,06

+1,27

+1,15

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Martie 2023 la :

·       Energie electrică -2,04

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari   cu  1,10 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Martie 2023 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·       Fructe proaspete

·       Brânză de oaie (telemea)

·       Cartofi

+3,69

+2,09

+2,24

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Martie 2023 la :

·       ulei comestibil

·       zahăr

-2,42

-0,31

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,77%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       transport aerian

·       igienă și cosmetică

·       chirie

+23,15

+1,96

+1,69

S-au înregistrat scăderi semnificative  la:

 • alte servicii
-0,04

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

Lasă un răspuns