PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA FEBRUARIE 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA FEBRUARIE 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

Februarie  2023 faţă de: 1.I.-28.II.2023

faţă de

1.I.-28.II.2022

Ianuarie

2023

Februarie 2022 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

131,22 89,76 77,97 79,66
industria bunurilor intermediare 158,12 81,91 70,77 68,64
industria bunurilor de capital 116,12 124,59 132,76 110,80
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 73,01 58,36 63,61 68,49
industria bunurilor de uz curent 100,50 93,20 66,18 95,00
industria  energetică 105,93 84,25 85,90 72,75

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Februarie 2023, comparativ cu luna Ianuarie 2023, a fost  mai mare cu  31,22  %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Ianuarie 2023 în: industria bunurilor intermediare ( + 58,12 %) , industria bunurilor de capital (+ 16,12 %) ,industria bunurilor de uz curent (+ 0,50 %) și industria  energetică (+ 5,93 %) .

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (- 26,99 %)  .

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Februarie 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Februarie 2023   a fost cu 10,24 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în  industria bunurilor de capital (+24,59 %)   .

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Februarie 2023 față de luna Februarie 2022 în :  industria bunurilor intermediare (- 18,09 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 41,64 %), industria bunurilor de uz curent (- 6,8 %) și  industria energetică (- 15,75 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 28.II.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada februarie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 20,34 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 31,36 %), industria energetică ( -27,25 %),  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 31,51 %) și industria bunurilor de uz curent (- 5 %) .

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Februarie 2023 față de perioada Ianuarie-Februarie 2022 în industria bunurilor de capital (+ 10,80 %)   .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Februarie 2023
faţă de:
1.I.-28.II.2023

faţă de

1.I.-28.II.2022

Ianuarie 2023 Februarie  2022
Total industrie 115,1 98,7 102,4

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Februarie  2023, a fost cu 15,1 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Ianuarie 2023, datorită creșterii  producţiei realizate în industria prelucrătoare (+15,3 %) și industria extractivă (+40,8 %).

 Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Februarie  2023
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 72,1
capital străin 27,9

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Ferbuarie  2023 , a fost cu 1,3 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria extractivă (+36,1 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-28.II.2022

În perioada ianuarie-februarie  din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 2,4 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-februarie  2023 a fost realizată în proporţie de 71,91 % pe piaţa internă şi 28,09 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,55 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  2,52 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 42,40 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 54,54 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.12.2021

În perioada 1.01.-31.12.2022, exporturile FOB au însumat 612022 mii Euro, mai mari  cu  27,74 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 688217 mii Euro, mai mari  cu  25,80 % faţă de perioada 1.01.-31.12.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.12.2022  se cifrează la  – 76195 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.12.2022  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (30,07 %),  Mijloace şi materiale de transport  (19,29 %),  Metale comune si articole din acestea  (18,50 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (22,53 %), Metale comune si articole din acestea  (15,38 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (15,70%).

 

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna decembrie 2022 , exporturile FOB au fost mai mari  faţă de luna noiembrie 2022  cu 4821 mii Euro ( +8,76 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 9754 mii Euro ( -20,07 %) faţă de luna anterioară.

 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Decembrie 2022, exporturile FOB au fost mai mari  cu  15273 mii  Euro (+ 27,76 %) faţă de luna decembrie 2021, iar importurile CIF au fost mai mici  cu 11417 mii Euro (- 22,72 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM 

În luna februarie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 214 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2587 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5519.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna februarie 2023 a fost de 157472 locuri-zile, cu 1,3% mai mare faţă de luna februarie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (32,6%), urmate de hoteluri  (26,0%), apoi de apartamente și camere de închiriat (11,6%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 29,8%.

În luna februarie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 28,1%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 25,5%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 

Sosiri Innoptări
Februarie 2023

(număr)

Februarie 2022

(număr)

Februarie 2023

faţă de

februarie 2022

(%)

Februarie 2023

(număr)

Februarie 2022

(număr)

Februarie 2023

faţă de

februarie 2022

(%)

Total 12794 9988 128,1 19885 15844 125,5
Turişti români 12501 9464 132,1 19256 14926 129,0
Turişti străini 293 524 55,9 629 918 68,5

În luna februarie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri (într-un procent de 36,5% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 27,3% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 11,9% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 68,1%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna februarie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 22,3% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău cu 3228 turiști (25,2% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna februarie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț cu 2551 turiști (19,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 1460 turiști (11,4% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al patrulea localitatea Roman cu 1214 turiști (9,5% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,6 zile/turist, la turiştii români tot de 1,5 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,1 zile/turist. 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna februarie 2023 

Tipuri de structuri

de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 12794 12501 293 19885 19256 629 1,6 1,5 2,1
Hoteluri 4673 4430 243 7244 6693 551 1,6 1,5 2,3
Hosteluri 806 806 992 992 1,2 1,2
Moteluri 408 397 11 526 506 20 1,3 1,3 1,8
Vile turistice 412 403 9 617 608 9 1,5 1,5 1,0
Cabane turistice 704 704 799 799 1,1 1,1
Pensiuni turistice 541 532 9 777 761 16 1,4 1,4 1,8
Pensiuni agroturistice 3497 3476 21 5978 5945 33 1,7 1,7 1,6
Tabere de elevi și preșcolari 30 30 60 60 2,0 2,0
Căsuțe turistice 202 202 214 214 1,1 1,1
Apartamente și camere de închiriat 1521 1521 2678 2678 1,8 1,8

 

Din cei 293 vizitatori străini, 270 provin din ţări situate în Europa.

În luna februarie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (66 turiști), Ucraina (50 turiști),   Italia (37 turişti), Germania (22 turiști).

 Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna februarie 2023, de 12,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,4 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna februarie 2022.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Februarie 2023 era de 91392 persoane, mai mare cu 234 persoane faţă de luna Ianuarie 2023 şi în creștere cu 1469 persoane faţă de luna Februarie 2022. Din totalul salariaţilor, 3523 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32318 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55551 persoane (60,79%) lucrau în servicii.

 

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Februarie  2023 a fost de  6845 lei/salariat, cu  14 lei (+0,2 %) mai mare decât în luna Ianuarie 2023, iar cel net de 4270 lei/salariat, în  creștere cu  16 lei (+0,4%) faţă de luna Ianuarie 2023.

În luna februarie 2023, nivelul câştigului salarial mediu net a fost influențat, în aproape egală măsură, atât de creşteri, cât și de scăderi faţă de luna precedentă. Astfel, creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite) în luna februarie 2023, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 24,7% ȋn fabricarea produselor din tutun, cu 19,6% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, respectiv cu 14,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
 • între 7,5% și 11,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, alte activităţi extractive, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • între 1,5% și 3,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, cercetare-dezvoltare, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), industria metalurgică, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), construcţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 10,9% în activităţi de servicii anexe extracţiei, respectiv cu 10,1% în transporturi aeriene;
 • între 3,0% și 8,0% în extracţia minereurilor metalifere, transporturi pe apă, telecomunicaţii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de spectacole, culturale şi recreative;
 • între 1,5% și 3,0% în colectarea şi epurarea apelor uzate, hoteluri şi restaurante, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea echipamentelor electrice.

În sectorul bugetar, în luna februarie 2023, o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă s-a înregistrat în administraţia publică (+1,1%). Scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă au fost în sănătate şi asistență socială (-1.0%), respectiv în învăţământ (-0,1%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5377 lei /salariat, iar cel net de 3370 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 1,15 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Ianuarie 2022. 

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Februarie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6957 persoane, din care 2973  (42,73%) femei.

La sfârşitul lunii Februarie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu 124 persoane mai mare  faţă de luna Ianuarie 2023. Din numărul total al şomerilor, 5573 persoane (80,10 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Februarie 2023, era de  2,88 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Februarie 2023  de 4,62 %  (4,5 % în Ianuarie 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,1 %, un număr de 11 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,95 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 3,07 %, în zona Roman de 2,10 %, în zona Poiana Teiului de  2,58 % , în zona Bicaz de 2,18 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,27 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Februarie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 235, fiind cu 71 născuţi-vii mai mic faţă de luna Ianuarie 2023  şi cu  3 născuţi-vii mai mic decât în luna  Februarie 2022.

Numărul deceselor (592) a fost mai mic faţă de luna Ianuarie 2023 cu 44 şi cu 235 mai mic decât numărul deceselor din luna Februarie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut  de la – 330  în luna Ianuarie 2023 la – 357 în luna Februarie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Februarie 2023, numărul căsătoriilor a fost de 128,  mai mare decât în luna Ianuarie 2023  cu 23 şi mai mic cu 3 faţă de numărul căsătoriilor din luna Februarie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 18, cu 23 mai mic  faţă de luna Ianuarie 2023  şi cu  32 mai mic  faţă de luna Februarie 2022. 

 

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Februarie 2023, a fost de 54, fiind mai mare  cu 17 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Ianuarie 2023 şi cu 15 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Februarie 2022  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Februarie 2023 au fost  înmatriculate  3 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.

  

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Februarie  2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna  Februarie  2023

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-28.02.

Ianuarie 2023 Februarie  2022 2023 2022
TOTAL 100,98        115,52 0,7 1,0
Mărfuri alimentare x)       101,85 122,35 1,7 1,6
Mărfuri nealimentare       100,45 112,73 -0,3 0,7

Servicii

      100,70 110,38 1,3 1,0
 1. x) inclusiv băuturi

 

Creșterea cu 0,45 % faţă de luna Ianuarie 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:                                                                                          

·       Articole de igienă, cosmetice

·       Alte mărfuri nealimentare

·       Detergenți

+2,35

+2,29

+1,94

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Ianuarie 2023 la :                                                                                      

·       Energie termică

·       Energie electrică

-1,06

-1,33

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari   cu  1,85 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Ianuarie 2023 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·       Fructe proaspete

·       cartofi

·       alte legume și conserve de legume

+4,88

+4,61

+7,87

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna  Ianuarie 2023 la :

·       ulei comestibil -1,83

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,70%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       confecționat și reparat îmbrăcăminte și încălțăminte

·       îngrijire medicală

·       restaurante, cafenele, cantine

+3,55

+1,58

+1,57

S-au înregistrat scăderi semnificative  la:

 • transport aerian
-12,18

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

Lasă un răspuns